REMAJA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI


REMAJA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

               Masa remaja adalah masa yang cukup rumit dan unik yang selalu dialami oleh setiap individu. “Masa remaja merupakan salah satu masa perkembangan yang di alami oleh manusia dalam hidupnya dan masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa”.[1]     
            Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat, masa remaja adalah "masa yang penuh kegoncangan jiwa, masa berada dalam peralihan atau berada di jembatan goyang yang menghubungkan masa kanak-kanak yang penuh ketergantungan dengan masa dewasa yang matang dan berdiri sendiri".

baca selengkapnya