BIDANG DAN AZAS BIMBINGAN KONSELING


BIDANG DAN AZAS BIMBINGAN KONSELING

Tiga bidang yang menjadi  fokus perhatian pelayanan Bimbingan dan Konseling, yang secara langsung merupakan menjadi jenis Bimbingan dan Konseling itu sendiri, yaitu sebagai berikut :
1.     Bimbingan Akademik
          Ialah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul   berkaitan   dengan   tuntutan-tuntutan   belajar   di suatu   institusi pendidikan. 

baca selengkapnya

Petunjuk : Setalah diklik baca selanjutnya akan masuk keruang  Adf.ly   bagian atas sebelah kanan ada bacaan  harap tunggu  lalu muncul  bacaan  LEWATI  silahkan di klik lewati untuk masuk ruang  baca lengkap